Home

Milieuzone voor vrachtauto’s

Een milieuzone is een gebied in de binnenstad van grote gemeenten waar de toegang voor vrachtwagens die te veel fijnstof en stikstofoxiden uitstoten beperkt is. Het doel van de milieuzone is om de luchtkwaliteit aan de normen te laten voldoen.

Op deze site kunt informatie vinden over de milieuzone, zoals:

 

 

 

 

Nieuws

Convenant milieuzone voor vrachtverkeer verlengd

Het convenant dat ten grondslag ligt aan de milieuzones vrachtverkeer is verlengd tot en met 31 december 2016. Het convenant zal inhoudelijk niet worden gewijzigd. Dit betekent dat het huidige toegangsregime (minimaal Euro IV) ongewijzigd blijft. Met de beoogde verlenging van het convenant worden de uniforme afspraken bekrachtigd. In Nederland zijn er 13 gemeenten met een milieuzone voor vrachtverkeer. Zij hanteren een gelijk toegangsregime en hebben dezelfde regels ten aanzien van ontheffing verlening. Het convenant is ondertekend door de gemeenten met een milieuzone, vertegenwoordigers van vervoerders en verladers en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De milieuzones voor vrachtverkeer zijn er sinds 2008.

Ontheffingen Bijzondere voertuigen verlengd.

De ontheffingen voor Bijzondere voertuigen zijn verlengd tot het moment dat het voertuig de leeftijd van 13 jaar bereikt, gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating, maar uiterlijk tot 1 januari 2017.